Kontakt

Kontakt na členy výboru KČT Dejvice:

MUDr. Jiří Taišl, tel. 723 893 225, předseda

Petr Skala (místopředseda)

 

 

e-mail: kct.dejvice@gmail.com

 

Scházíme se každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 16 do 18 hodin v knihovně Posádkového velitelství Praha v Čínské ulici 26/22 v Dejvicích. Do areálu je pro členy vstup podle seznamu na vrátnici.

Pro nečleny je nutné si předem návštěvu dohodnout e-mailem nebo telefonem - viz kontakty výše. Vstup pouze s platným OP.

 

Kontakt na členy turistického oddílu TJ Dukla Praha:

Ilona Kvasničková, tel. 723 035 302